Gemiddeld salaris Nederland

Wat is nu een gemiddeld salaris in Nederland? Is dat hoger of lager dan je zou verwachten?

Op dit moment bedraagt een gemiddeld salaris van een Nederlander ongeveer 36.500€ bruto per jaar. Dit is echter een gemiddeld salaris per Nederlander, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen bijvoorbeeld leeftijd en opleiding. Dus eigenlijk zegt het niet zoveel over hetgeen jezelf zou moeten verdienen. 

Hoeveel hou je netto over?

Het bruto salaris is leuk om te weten. Het gaat er echter uiteindelijk om hoeveel je nu netto overhoudt. Als we een 13e maand buiten beschouwing laten, zal dit ongeveer 2.400€ netto per maand bedragen. In de maand dat het vakantiegeld wordt uitbetaald zal het netto salaris in die maand grofweg 3.900€ bedragen. Dit zijn de bedragen waar Jan Modaal van rond dient te komen.

Misvatting met betrekking tot de te betalen belasting

Een misvatting is dat extra`s hoger belast zijn dan het normale salaris. Dit lijkt op papier dan wel zo, maar is niet correct. 

Doordat er bij het normale salaris rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld de heffingskorting valt de te betalen belasting iets lager uit. Doordat deze aftrekpost al gebruikt is bij het standaard salaris, dien je bij een extra de volledige belasting te betalen.

Mocht er onverhoopt te veel belasting worden ingehouden, dan kan je dit met de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting weer corrigeren. Dat is altijd goed om te weten.

Leeftijd en salaris

Mensen gaan meer verdienen naarmate ze ouder worden. Indien je onder een cao valt, dan krijg je bijna automatisch elk jaar een salarisverhoging. Doorgaans is dit geen grote verhoging, maar indien je dat 10 jaar achter elkaar ontvangt dan gaat dit toch tellen.

Daarnaast is er ook een gerede kans dat naarmate je ouder wordt, je een promotie krijgt. En bij een promotie hoort uiteraard ook een hoger salaris. Het gemiddelde inkomen van iemand die 40 jaar is, zal dan ook hoger liggen dan iemand die 25 jaar oud is.

Salaris en leeftijd

Opleiding

De genoten opleiding speelt ook een grote rol. De kans dat je op management of directieniveau terechtkomt is nu eenmaal groter, naarmate je een hogere opleiding hebt genoten. Dit zie je dan ook weer terug in het salaris.

Alle beroepen, zoals boekhouders en leraren worden hier op een hoop gegooid. Dit terwijl er een groot verschil bestaat tussen verschillende beroepsgroepen.

Ben je opzoek  naar een referentie?

Ben je opzoek naar een referentiesalaris, om te beoordelen of je wel genoeg verdient, dan dien je deze beide zaken in de vergelijking mee te nemen. Een gemiddeld salaris in Nederland geeft je op dit gebied te weinig houvast.

Het centraal bureau voor de statistiek is de enig juiste bron om informatie terug te vinden over het bruto modale inkomen. Daarnaast geven zij behalve het algemene gemiddelde salaris van een Nederlander ook meer informatie over de ontwikkeling van het gemiddeld salaris in Nederland, op basis van leeftijd en inkomen. 

Besteedbaar inkomen

Het gemiddelde inkomen in Nederland stijgt jaarlijks. De verschillende cao`s zorgen ervoor dat er sprake is van een inflatiecorrectie in de jaarlijkse salarissen. Daarnaast zorgt een cao er ook voor dat je een salarisverhoging ontvangst naast de algemen inflatiecorrectie.

Wat eigenlijk nog belangrijker is dan het gemiddelde salaris in Nederland, is het besteedbaar inkomen.

Dit is het inkomen wat je te besteden hebt na aftrek van belastingen en sociale premies. Uiteindelijk dien je van dit bedrag elke maand weer rond te komen.

Persoonlijk ben ik echter van mening dat je hier ook vaste lasten zou moeten meerekenen. Zo heb je nu eenmaal elektriciteit, gas en eigenlijk ook internet nodig. Het bedrag wat je hier maandelijks aan uitgeeft is eigenlijk niet vrij besteedbaar zoals je dat zou willen.

Gemiddeld salaris Nederland koopkracht

De rol van inflatie

Op de website van het CBS is terug te lezen dat het  inkomen van Nederlands in de afgelopen 50 jaar meer dan verdubbeld is. Dit klinkt natuurlijk erg goed. Alle inkomens zijn de afgelopen 50 jaar gestegen!

Hierbij dien je echter niet te vergeten dat bijna alles ook duurder is geworden. Sommige producten of diensten zijn zelfs meer dan verdubbeld in prijs. 

Uiteindelijk gaat het dan ook om het begrip koopkracht. Kan je meer kopen dan 50 jaar geleden? Hierbij dien je te kijken naar een gestandaardiseerd inkomen.

Appels met peren vergelijken

Dit is echter een lastige vergelijking. Zo was er 50 jaar geleden nog geen internet en mobiele telefoons. Je kan dus ook niet vergelijken of deze zaken duurder zijn geworden. 

Daarbij is het ook van belang waar je jouw geld aan uitgeeft. heb je bijvoorbeeld geen auto en is de benzine veel duurder geworden, dan heeft dit voor jou geen invloed. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de huur. Woon je in een koopwoning, dan heeft de stijging van de huur geen invloed.

Vanuit dit oogpunt zegt een algemeen inflatieniveau mij dan ook niet zoveel. 

Andere inkomstenbronnen

Op deze pagina hebben we het over het gemiddelde salaris van iemand die in loondienst is. Andere zaken, zoals bijvoorbeeld het inkomen van een ondernemer of andere bronnen van passief inkomen worden hier buiten beschouwing gelaten.

Het is echter aannemelijk om te veronderstellen dat het passief inkomen van Nederlanders en de inkomsten van ondernemers ook gestegen zijn. Dit zal het gemiddelde inkomen per Nederlander nog harder laten stijgen, dan alleen het gemiddeld salaris in Nederland.

Maar ook zijn er steeds meer Nederlanders die naast hun baan extra inkomsten genieten. Zo is het aantal mensen dat actief is als verkoper via Bol sterk toegenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *