mindmap

Een mindmap is een populaire methoden om ideeën te structureren Een goede mindmap maken kan je enorm helpen bij het structureren van jouw gedachten. Een voorwaarde is dan wel dat je het ook echt goed doet. 

En dat kan in de praktijk nog wel eens tegenvallen. Daarom hebben wij zowel tips als een stappenplan samengesteld om jou te helpen een mindmap overzichtelijk en goed op te stellen.

Wat is nu het nut van een mindmap?

Het idee achter een mindmap is dat je door zaken te visualiseren je tot meer en betere inzichten komt dan dat je het gewoon opschrijft in de vorm van een lijstje. Het stimuleert als het ware de hersenen om beter een dieper na te denken over een bepaald thema of probleem.

Vooral bij het oplossen van complexe problemen kan deze methode een belangrijke bijdrage leveren. Op deze manier krijg je uiteindelijk meer inzicht in het daadwerkelijke probleem, waardoor het minder complex zal blijken dan dat je in eerste instantie dacht.

Voordat je begint

Er zijn een aantal basisvoorwaarden die je in acht dienen te nemen om tot een goede mindmap te komen.

In onze opinie zijn dit niet echt stappen om ook daadwerkelijk tot een goede mindmap te komen, maar gewoon basisbeginselen waaraan je dient te voldoen.

Doe je dit niet, dan zal het eindresultaat niet zijn van hetgeen je ervan had verwacht. Zelfs als je een mindmap tool gebruik zal dit dan niet het gewenste resultaat opleveren.

Mindmap starten

Voorkom een tunnelvisie

Dit is een absolute voorwaarde voor het maken van een goede mindmap. Vaak zijn mensen al vooringenomen betreffende bepaalde thema`s. Als je dat niet loslaat, dan zal je niet in staat zijn een goede mindmap te maken. 

Sta open voor andermans ideeën

Vaak voer je deze oefening uit met meerdere mensen. In dat geval is het van belang om een open dialoog te laten ontstaan. Laat iedereen zijn ideeën naar voren brengen en omarm deze ideeën in eerste instantie. 

Doe je dit niet, dan zullen mensen geneigd zijn om niet actief deel te nemen, waardoor je waardevolle inzichten zal missen. In een later stadium zal vanzelf blijken of de ideeën zinvol waren of niet. 

Begin met een brainstormsessie

In plaats van direct alles in de structuur van een mindmap te plaatsen, is het zinvol om eerst eens via een brainstorm sessie dingen op papier te zetten.

Op die manier zal je merken dat het eindresultaat gestructureerder zal worden. 

Vaak is het lastigste gedeelte van dit proces het vinden van juiste startpunt. Kies je niet het juiste startpunt,dan zal het eindresultaat minder zijn dan dat dit had kunnen zijn.

Door bijvoorbeeld al direct te specifiek te zijn, zal je stappen gaan missen. En deze kunnen best waardevol zijn.

Brainstormen

Wil je bijvoorbeeld meer website bezoekers trekken en je begint met het woord social media, dan laat je andere mogelijkheden zoals SEO, affiliate marketing en dergelijke liggen. 

Maak het leuk

Zorg voor een goede atmosfeer waarin je deze oefening gaat doen. Hierdoor voorkom je dat het een geforceerde aangelegenheid wordt. Het dient niet te worden gezien als een verplichting, maar als een mogelijkheid om actief jouw inzichten en ideeën naar voren te brengen. 

Een goede atmosfeer zal ook leiden tot meer ideeën en inzichten. In mijn eigen ervaring kan je bijvoorbeeld op een mooie zomerse dag ook prima een plekje in de buitenlucht opzoeken waar je aan de slag gaat. Mind mapping vraagt om creativiteit wat je bevorderd door het creëren van een open en aangename atmosfeer.

Het stappenplan voor een goede mindmap

Nu we weten wat de basisvoorwaarden zijn, kunnen we daadwerkelijk aan de slag. Hiervoor kan je de volgende stappen doorlopen.

Het bepalen van het centrale woord

Nadat je de brainstormsessie hebt afgerond, dien je het centrale woord te kiezen waaromheen je jouw mindmap gaat bouwen. Je kan ook meerdere woorden kiezen, maar persoonlijk zijn wij van mening dat je in dit stadium niet meer dan twee woorden zou dienen te kiezen. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn, online verkopen of product lanceren. Maar ook bijvoorbeeld voor het schrijven van een sollicitatiebrief kan je deze methode gebruiken. Je zal dan merken dat jouw uiteindelijke sollicitatiebrief veel gestructureerder zal zijn.

Het opzetten van de structuur

Nadat je het centrale woord hebt opgeschreven, kan je daadwerkelijk beginnen met het invullen van de mindmap. De structuur ziet eruit als een boom.

En net zoals bij een boom heb je dikke takken en dunne takken. 

Het principe is om eerst met de dikke takken te beginnen. Dit zijn de meer algemene termen. Met de dunne takken wordt je vervolgens steeds specifieker. Werk met de klok mee om het geheel overzichtelijk te houden.

Als we als voorbeeld online verkopen nemen, dan zou een eerste dikke tak bijvoorbeeld social media kunnen zijn.

Structuur

De dunne tak die hierop volgt is dan bijvoorbeeld Instagram. De tak die hier dan weer aanhangt is Instagram stories. En zo kan je eigenlijk oneindig doorgaan.

Gebruik kleuren en symbolen

Het gebruik van kleuren maakt niet alleen het geheel visueel, het stimuleert ook de hersenen. Het is dan ook gebruikelijk om voor elke tak een verschillende kleur te gebruiken. 

Op die manier kan je eenvoudig de gedachtegang volgen. Daarnaast zullen je hersenen beter geactiveerd worden waardoor het eindresultaat beter zal zijn.

Hetzelfde geldt voor symbolen of plaatjes. Ook dit heeft een stimulerende werking op de hersenen en zal ook weer het resultaat sprekender maken. 

Zorg dat je kort en bonding bent

Het is niet de bedoeling dat je lange teksten gaat schrijven. Dit maakt het onoverzichtelijk en daardoor zal hetgeen je doet aan waarde verliezen. Het is zaak voor elke subtak je te beperken tot 1 of maximaal 2 woorden. 

Indien je specifieker wilt worden op een bepaald gebied, dan doe je dit door een nieuwe subtak aan te maken en niet door volle zinnen te gaan schrijven.

In het eerder aangehaalde voorbeeld ga je bijvoorbeeld niet schrijven “Instagram gebruiken om meer bezoekers te trekken”. Je maakt in dat geval eerst de dikke tak met het thema Instagram en vervolgens de dunne takken met termen zoals stories, adverteren etc.

Zorg dat de uiteinden zo specifiek mogelijk zijn

Het uitgangspunt is dat je met elke extra dunne tak steeds specifieker wordt. Het laatste woord dat je opschrijft dient dan ook zo specifiek mogelijk te zijn. Dit helpt enorm om de mindmap om te gaan zetten in actie. 

Niet alleen geeft die heel specifiek aan wat er dient te gebeuren, je zal ook misverstanden en verschillen in opvattingen voorkomen. Je sluit hiermee de mogelijkheid tot verschillende interpretaties uit.

Software gebruiken of een flipboard?

Tegenwoordig is er behoorlijk wat software beschikbaar waarmee je een online mindmap kan maken. Persoonlijk ben ik een voorstander van een ouderwetse flipboard.

Indien iedereen, waarmee je aan de mindmap gaat werken, om het flipboard heen zit, zal er meer interactie ontstaan.

Uiteraard is een app of andere software handig wanneer je jezelf niet allemaal op dezelfde locatie bevindt.

Zeker heden ten dage zal dit vaak het geval zijn. Dan helpt het gebruik van goede software zeer zeker.

mindmap maken flipboard

De mindmap is klaar en wat nu?

Het maken van een mindmap is geen doel op zich. Het helpt je bij het oplossen van een probleem of het maken van plannen. 

Je dient de mindmap dus om te zetten in actie. Helaas heb ik zelf in de praktijk  meerdere malen meegemaakt dat het hier nogal eens aan ontbreekt.

Daarom zou je in mijn opinie als laatste stap altijd een actieplan op dienen te zetten. Wie gaat wat doen en wanneer. En vervolgens dien je dit dan ook op te volgen om er zeker van te zijn, dat er ook echt wordt gedaan wat je had verwacht. 

Mis je deze stap, dan heb je een grote kans dat hetgeen je bewerkstelligd hebt ergens in een la verdwijnt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *