P2P platformen zijn sterk in opmars. Dit zijn platformen waar je als particulier kunt investeren in zaken zoals leningen, onroerend goed, bedrijven en nog veel meer.

p2p platformen

In principe staat peer to peer voor twee gelijken. Deze markt is dan ook in eerste instantie ontstaan, doordat de ene particulier geld uitleende aan een andere particulier. Doordat er hierbij geen bank aan te pas komt, kon hetgeen de bank normaal gesproken in rekening brengt, worden verdeeld tussen de verschillende partijen.

Waarin kan je investeren of beleggen?

Doordat het aantal platformen dat zich hierop toelegt, zo enorm snel is gegroeid, is het P2P principe eigenlijk een beetje losgelaten. Het zijn nu voornamelijk bedrijven die op zoek zijn naar financieringen. 

Het overgrote gedeelte gaat dan om leningen. Dit zijn leningen die verstrekt zijn, waarvoor via een P2P platform wordt gezocht, naar investeerders of financieringen voor deze leningen.

Hoge rendementen

Op deze manier investeren kan een hoog rendement opleveren. Gemiddeld liggen de rendementen zo tussen de 10% en 15%. Dergelijke rendementen zouden ertoe kunnen leiden dat je op termijn minder hoeft te werken.

Investeren zonder risico in het daarentegen zeer zeker niet. Het gaat praktisch altijd om beleggingen buiten toezicht van de AFM, waardoor er sprake is van weinig toezicht. Daarnaast zijn de meeste platformen ook in het buitenland gevestigd, waardoor de AFM helemaal geen inzicht of toezicht heeft.

Een P2P platform beoordelen en risico inschatten

Er zijn inmiddels al vele honderden P2P platformen waar je als investeerder terecht kunt. Dit aantal zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. 

Maar hoe weet je nu of het platform dat je wilt gaan gebruiken, om geld te investeren, betrouwbaar is? Dit is een erg belangrijke vraag. 100% zekerheid zal je nooit hebben, maar je kunt wel het nodige doen, om ervoor te zorgen dat je het risico dat je loopt zoveel mogelijk beperkt.

1. Ervaringen van gebruikers zoeken en analyseren

Het is altijd verstandig om op zoek te gaan naar ervaringen van gebruikers. Hierbij is het van belang dat je op zoek gaat naar ervaringen van echte gebruikers. Je komt ook erg veel websites tegen, waar P2P platformen onder de loep worden genomen. Bij dergelijke websites gaat het vaak echter niet om echte gebruikers.

Ervaringen van echte gebruikers vind je terug op websites zoals Trustpilot. Nadat je ervaringen en reviews hebt gevonden, dan dien je deze ook nog te interpreteren.

Let bijvoorbeeld op het aantal reviews. Indien er slechts een beperkt aantal reviews beschikbaar zijn, dan heeft dit weinig waarde. Je kan namelijk ook gewoon reviews kopen. Dit zijn dan uiteraard wel goede reviews, want je gaat niet betalen voor slechte reviews.

Reviews P2P platformen

Vanuit dat oogpunt is het ook verstandig om meerdere bronnen te raadplegen. Naast Trustpilot kan je bijvoorbeeld ook de Google reviews bekijken en de reacties of Facebook.

2. Achtergrond onderzoek uitvoeren

Enig achtergrond onderzoek kan ook zeker geen kwaad. Je kan hierbij kijken naar de oprichters van een platform. Indien je de namen van de oprichters weet, dan kan je een Google search uitvoeren om te achterhalen of deze personen wel eens negatief in het nieuws zijn geweest. 

Indien je een dergelijke search uitvoert op de oprichters van Fast Invest, dan kom je al snel het nodige tegen, wat eigenlijk gewoon een rode vlag is. Misschien niet terecht, maar je kan nooit voorzichtig genoeg zijn.

3. Jaarrekeningen opzoeken en beoordelen

Persoonlijk hecht ik erg veel waarde aan een jaarrekening, waarbij er sprake is van een externe audit door een gerespecteerd accountantskantoor. Grote accountantskantoren zoals Ernst & Young, Deloitte of PWC zullen niet willen dat hun naam in verband wordt gebracht met frauduleuze praktijken. 

Indien zijn hun handtekening zetten onder een jaarrekening, dan geeft dit in mijn opinie een belangrijk stukje extra zekerheid.

4. Wie zijn de Loan originators?

Een loan originator is nauw verbonden aan P2P lending. Een loan originator is een kredietverstrekker die leningen verstrekt aan particulieren en/of bedrijven. Deze leningen worden vervolgens ter investering aangeboden op een P2P platform.

De loan originator is uiteindelijk de partij die er verantwoordelijk voor is dat jij jouw geld terug krijgt plus de rente of dividend. Het grootste risico binnen de wereld van P2P investeren loop je dan ook met de loan originator. Het is daarom belangrijk dat P2P platformen hier open over zijn en duidelijk aangeven wie deze loan originators zijn. Vervolgens kan je dan weer een achtergrond onderzoek uitvoeren naar deze loan originators.

Loan originators

5. Het belang van skin in the game

Nauw verbonden met de loan originators is het principe van skin in the game. Skin in the game houdt in, dat een loan originator nooit het gehele bedrag van een lening die zij hebben verstrekt, mag aanbieden op een P2P platform. Zij dienen zelf ook een risico te lopen bij het verstrekken van een lening. Hierdoor zullen zij voorzichtiger omgaan met het verstrekken van leningen en wordt er voorkomen dat er bad loans worden verstrekt.

In onze opinie zou je alleen geld moeten investeren via platformen, waar het principe van skin in the game vereist is.

6. investeren met een buyback guarantee

Ook de buy back guarantee is nauw verbonden aan de loan originator. Dis is als het ware een garantie, dat op het moment dat je jouw rente of aflossing niet op tijd ontvangt, de loan originator de gedane investering van jou dient terug te kopen.

Dit klinkt eigenlijk fantastisch. Je zou bijna zeggen dat door een buy back guarantee het risico dat je loopt minimaal is. 

In de praktijk is dit echt niet het geval. Het is een garantie die namelijk wel dient te worden uitgevoerd. Indien de loan originator niet in staat is, of niet willens is, de investering van jou terug te kopen, dan is er in de praktijk niet zo heel veel wat je hiertegen kunt doen. 

Denk dus zeker niet, dat door te beleggen met een buyback guarantee dat je dan jouw gehele risico hebt afgedekt.

Of er in de praktijk gehoor wordt gegeven aan de buyback guarantee kan je overigens vaak weer teruglezen in de reviews van de echte gebruikers.

7. Het aanbod van investeringsmogelijkheden en risicospreiding

Risicospreiding is bij elke vorm van beleggen of investeren van belang. Ook bij het investeren via crowdfunding websites is dit erg belangrijk. Om daadwerkelijk jouw investeringen te kunnen spreiden, dient er wel sprake te zijn van voldoende aanbod. 

Indien er slechts twee of drie verschillende investeringsmogelijkheden op een platform worden aangeboden, dan kan je niet echt jouw risico spreiden.

Zelf probeer ik altijd zoveel mogelijk mijn risico te spreiden. Liever 10 keer 100€ investeren in verschillende projecten, dan direct 1.000€ in één specifiek project.

P2P lending en risicospreiding

8. Investeren via verschillende platformen

Naast de risicospreiding binnen de investeringsmogelijkheden dat een P2P platform biedt, kan je ook risicospreiding toepassen door te gaan investeren via verschillende platformen. Dus niet al jouw geld via een en hetzelfde platform investeren. 

Dit principe pas ik zelf ook toe. Zo heb ik zelf investeringen lopen via de platformen van Mintos, Peerberry en Crowdestor.

8. Toezicht en land van herkomst

Een ander aandachtspunt is het land waar het platform gevestigd is en of er sprake is van toezicht. Zo is het platform van Lender & Spender in Nederland gevestigd en is er een vergunning afgegeven door de AFM. Hierdoor is er sprake van toezicht door de AFM.

Je zal merken dat heel veel P2P platformen hun oorsprong vinden in de Baltische Staten. Daar is in principe niks mis mee, aangezien deze landen nu eenmaal de voorlopers zijn op het gebied van Fintech. Zo is Mintos een van de meest gerenommeerde platformen op dit gebied en zij zijn gevestigd in Riga. Wel is het dan van belang, om te controleren dat er sprake is van een vergunning die is verstrekt.

9. Gebruiksvriendelijkheid en functionaliteiten

De meeste P2P platformen kenmerken zich door de eenvoud. Binnen een paar minuten weet je hoe een platform werkt en hoe je geld kunt gaan investeren.

Daarnaast zijn er ook een aantal standaard functionaliteiten die eigenlijk niet mogen ontbreken. Zo is een app in deze tijd onmisbaar. Maar ook de auto invest mogelijkheid mag niet ontbreken. Op deze manier wordt het je eenvoudig gemaakt, om een goed gediversifieerde portefeuille op te bouwen, op basis van jouw wensen.

De toekomst van financiële marktplaatsen

Of je het nu P2P platformen of financiële marktplaatsen noemt, dat deze markt de komende jaren zal gaan groeien, staat in mijn opinie wel vast. In 2019 werd de markt geschat op een bedrag van zo rond de 68 miljard USD. De verwachting is dat dit in 2026 een bedrag van 567 miljard zal zijn (Bron: globalbankingandfinance).

Toekomst P2P platformen

Steeds meer mensen kiezen om geld op deze manieren te investeren. De rendementen zijn aantrekkelijk en doordat er geen bank aan te pas komt, is er geen sprake van hoge kosten. Uiteindelijk zal je hierdoor meer geld ontvangen.

Meer mogelijkheden om een financiering te verkrijgen

Crowdfunding platformen zullen daardoor een steeds belangrijkere rol gaan spelen bij het verkrijgen van een lening of financiering. En dan gaat het allang niet meer om alleen particuliere leningen. 

Ook startups vinden vor het vergaren van startkapitaal meer en meer de toegang tot deze markt. Vergeet ook niet de onroerendgoed markt, aangezien projectontwikkelaars zich ook steeds meer richten op het verkrijgen van een financiering, via de verschillende P2P platformen.

Onze conclusie en opinie

De groei die is ingezet is niet meer te stoppen. Dit is voor bestaande banken best een bedreiging. Het verstrekken van kredieten is nog altijd een van de meest winstgevende takken van een bank. 

Door de enorme toename van het aantal platformen zal er in de toekomst ook wel een keer een platform negatief in het nieuws komen, of frauduleus blijken te zijn. 

Dit zal dan wellicht voor een korte termijn de opmars stuiten. Op lange termijn zal deze markt echter gigantisch groot worden. En eigenlijk lopen we op dit moment in Europa nog een beetje achter. De bedragen die in deze wereld omgaan in de Verenigde Staten en China zijn namelijk vele malen groter.