smart doelen

Het stellen van doelen in het leven is erg belangrijk. Zeker als je ondernemer bent, dan ontkom je hier niet aan. Echter, het dienen in onze opinie wel altijd smart doelen te zijn. 

Zo niet, dan kan het zelfs tegen je gaan werken. Smart maken van doelen is dan ook essentieel om een doel te bereiken. Voor bestaande ondernemingen, maar ook voor een startup, of wanneer je op het punt staat om een bedrijf over te nemen. Daarom gaan we op deze pagina dieper in op de smart methode.

Wat zijn smart doelen?

Smart is het Engelse woord voor slim. In dit geval is de betekenis echter net iets anders. Smart staat voor het volgende:

S = Specifiek

M = Meetbaar

A = Acceptabel

R = Realiseerbaar

T = Tijdgebonden

Laten we dieper ingaan op de verschillende aspecten, om duidelijk te maken wat dit nu precies inhoudt.

Specifiek

Indien je voor jezelf als doel stelt om de omzet te laten groeien, dan is dit niet erg specifiek. 1% groei is ook groei, maar ben je daar tevreden mee? Je dient in dit voorbeeld dan ook een duidelijk percentage te stellen, wat de omzetgroei is, wat je wilt bereiken. Dit is het eerste uitgangspunt van de smart doelstellingen.

Vervolgens kan je dan jouw plannen hierop afstellen. Een omzetgroei van 10% vergt een geheel andere aanpak dan een groei van 1%. Waarschijnlijk zul je dan meer dienen te investeren in marketing, waarvoor je cashflow nodig hebt. 

Door van tevoren een specifiek doel te stellen weet je waar je aan toe bent en daarnaast ook hetgeen je nodig hebt. Wanneer je als ondernemer geen dergelijk doel hebt, dan wordt het ondernemen onnodig lastig.

Meetbaar

Het kunnen meten is ook erg belangrijk. Een doel zoals “het beter willen doen dan vorig jaar” is niet meetbaar. Dit valt namelijk uiteen in verschillende onderdelen, die vervolgens wel meetbaar te maken zijn.

En daarnaast, als jouw concurrent het nog beter doet, heb je het dan wel goed gedaan?

In het geval van het doel “het beter willen doen”, dien je dit verder te specificeren er smart doelen van te maken.

Dan kan je denken aan een omzetgroei van x%, X€ kosten besparen, een bepaalde groei van het marktaandeel realiseren en ga zomaar door.

meetbare doelen

Alleen op die manier weet je achteraf of je het goed gedaan hebt. En ook hier geldt weer dat je alleen op deze manier gerichte plannen kan opstellen  om de gestelde doelen te realiseren.

Acceptabel

Indien je een doel stelt, maar geen van jouw medewerkers staat achter deze doelstelling, dan kan je ervan uitgaan dat je dit doel nooit zal realiseren. Er dient simpelweg draagvlak te zijn voor het doel. Dit bereik je door het stellen van een acceptabel doel.

Maar het dient ook acceptabel te zijn voor jouzelf. Want indien je als doel stelt om de omzet te verdubbelen, maar je hebt zelf grote twijfels of dit wel realiseerbaar is, dan zal dit niet gaan werken. Je staat er dan gewoonweg niet voldoende achter.

Ook voor de persoonlijke ontwikkeling is dit een erg belangrijk aspect. Wil je dat je jezelf ontwikkelt, dan dien je de door jouw gestelde doelen te accepteren. Hetzelfde geldt voor de collega`s.

Realiseerbaar

Realiseerbaarheid is nauw verbonden met acceptatie. Indien iets niet realiseerbaar is, dan zal het ook niet worden geaccepteerd. Stel jezelf dan ook altijd de vraag of een gesteld doel wel haalbaar is.

Ook hier geldt dat indien je doelen stelt die volstrekt onrealistisch zijn, dat dit geen smart doelen zijn. De commitment zal hierdoor ontbreken, omdat mensen op voorhand er al vanuit gaan dat iets onrealiseerbaar is.

De commitment zal toenemen indien een doel te behalen is. Daarentegen mag, of moet, het best een beetje uitdagend zijn.

Onrealistische doelstellingen zullen praktisch altijd teleurstelling opleveren. Stel het doel is de omzet te verdubbelen, maar je bereikt uiteindelijk slechts een groei van 50%. In de meeste geval is dit een fantastisch resultaat. 

Smart doelen stellen

Maar omdat het doel was de omzet te verdubbelen, zal dit uiteindelijk toch teleurstelling opleveren. 

Teleurstelling is nooit goed voor de motivatie. Zowel voor de motivatie van jezelf als ook voor de motivatie van jouw medewerkers. Een concurrentieanalyse is een goede tool om te beoordelen of jouw doelen realistisch zijn.

Tijdgebonden

Je dient smart doelen altijd te koppelen aan een bepaalde tijdshorizon. Indien je zegt dat je de omzet wilt verdubbelen, maar je geeft niet aan binnen welke periode je dit wilt realiseren, dan heb je hier weinig aan. Want indien je dit bijvoorbeeld na 20 jaar realiseert, dan heb je alsnog aan jouw doelen voldaan. 

Ook hier geldt weer, dat het maken van plannen hierop een grote invloed heeft. Wil je de omzet binnen een jaar verdubbelen, of wil je dit binnen 3 jaar realiseren? Dit zal grote invloed hebben op de investeringen die je dient te doen.

Elke ondernemer zou doelen dienen te stellen

Indien je ondernemer bent, dan zal je eigenlijk altijd doelen dienen te stellen. je dient te weten waar je naartoe wilt. Of je nu een verkoper bent via Bol.com, je bent zzp`er of je richt jezelf op affiliate marketing. Smart  doelen zijn onmisbaar.

Het stellen van doelen zorgt ervoor dat je de aanwezige bedrijfsmiddelen optimaal inzet. Maar ook zorg je ervoor dat je jezelf en jouw medewerkers motiveert. Zij weten wat er van hen verwacht wordt.

Sta stil bij het behalen van een doelstelling

Vergeet ook niet om aandacht te besteden aan het behalen van doelstellingen. Hier zijn wij Nederlanders niet altijd even goed in.

In sommige gevallen worden er bonussen uitgekeerd bij het behalen van smart doelen. 

Maar in onze opinie is het vieren van het behalen van een doel net zo belangrijk. En dit hoeft helemaal niet op uitgebreide schaal te gebeuren. Een borrel of een etentje heeft al een grote impact. Hierdoor weten medewerkers dat zij gewaardeerd worden.

Doelstellingen behalen

En ben  je zzp'er, dan kan je dit ook vieren. Trakteer jezelf op iets leuks. Dit zal de motivatie ten goede komen.

Trek tijd uit voor het maken van doelstellingen

Doelen formuleren is over het algemeen niet al te moeilijk. Je dient er echter wel de tijd voor te nemen en er goed over na te denken, om deze doelen smart te formuleren. Dat zal je veel opleveren. 

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden doelen zijn onmisbaar. Stel jezelf hiervoor gewoon de vraag of een doel haalbaar is, of een doel specifiek genoeg is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *