Wat verdient een europarlementariër?

Je hoort of leest nogal eens over de exorbitante salarissen van een europarlementarier. Maar wat verdient een europarlementariër nu echt? Is dit echt absurd veel, of valt dit eigenlijk wel mee. Op deze pagina kan je onze bevindingen teruglezen.

Het salaris van een europarlementarier

Op dit moment (2019) verdient een europarlementariër 8,757 euro bruto per maand. Hier wordt door de EU belasting over geheven en daarna blijft er 6,824.85€ over. Dit is dus zeer zeker een fors salaris te nomen. 

Wel is het zo dat er lokaal in het land, waar iemand woont, nog inkomstenbelasting over dit bedrag kan worden geheven. In Nederland geldt hierbij de regeling dat het netto salaris gelijk is aan het netto salaris van een tweede Kamerlid, hetgeen ongeveer 4,700€ netto per maand is.

Wat dat betreft valt het dus eigenlijk wel mee. Een europarlementariër verdient dus netto net zoveel als een lid van de tweede kamer. Ga je echter verder kijken, dan is het in de praktijk toch net iets anders. 

Om de vraag wat verdient een europarlementariër te beantwoorden, dien je het recht op allerlei onkostenvergoedingen mee te nemen. Echter, het is maar de vraag of je kan spreken over onkostenvergoeding, of dat deze vaste bedragen gewoon een verkapt salaris is.

De aanwezigheid toeslag

Een europarlementariër die aanwezig is op officiële vergaderingen van het europarlement, krijgt hiervoor maar liefst 320€ per dag. Op zich is dit redelijk absurd. Ik ken verder niemand die een riant salaris ontvangt en daarnaast ook nog eens een premie ontvangt omdat hij op zijn werk verschijnt. Integendeel, indien je niet verschijnt op een belangrijke vergadering dan zal dit je problemen met de werkgever opleveren. 

Bovendien worden reiskosten ook nog apart vergoed. Zo worden vliegtickets op basis van business class vergoed en met de trein wordt er eerste klas gereisd. Kom je met de auto, dan wordt 0,53€ per kilometer vergoed. 

Daarnaast worden ook medische kosten vergoed. Hotels en kosten voor maaltijden dienen zij wel te betalen vanuit deze vergoeding. Dat lijkt me echter ook meer dan toereikend.

De aanwezigheidsvergoeding wordt betaald voor het bijwonen van vergaderingen van het Europees parlement in Brussel en Straatsburg. 

Maandelijkse vaste toeslag

Ook ontvangt een europarlementariër een vaste toeslag van maar liefst 4,513€, als compensatie van de vaste kosten die zij maken. Dit bedrag is onder meer bedoeld voor de aanschaf van een computer of laptop, telefoon eventuele huur van een kantoorruimte, kantoormaterialen en dergelijke. Deze vergoeding is onlang verhoogd van 4300 euro naar 4513 euro.

Toeslagen zijn netto

Omdat de toeslagen worden gezien als compensatie voor gemaakte kosten, wordt hier geen belasting over geheven. Het zijn dus netto bedragen die zij direct op hun bankrekening krijgen gestort.

Als we nu eens de som maken voor een europarlementariër die 10 dagen per maand aanwezig is in Brussel, dan is dit als volgt:

  • Bruto-salaris 8,757€
  • Vergoeding voor het aanwezig zijn 3,200€
  • Vaste onkostenvergoeding, 4,513€

In totaal komt dit dan neer op 16,470€ (Bron: Europa.nu)

Hetgeen de persoon dan netto op zijn bankrekening krijgt gestort is ongeveer 12,400€

Als je bekijkt dat minister president Mark Rutte een jaarsalaris verdient van 165,916€, dan is dit ongeveer 7,000€ per maand netto. 

Mijn inziens is dit volstrekt belachelijk. Een europarlementariër verdient netto wat de minister president netto verdient.

Belasting en de aanwezigheidsvergoeding

Dit strijkt me tegen de borst. De Nederlandse belastingdienst zal het nooit accepteren indien je een medewerker een vaste vergoeding van 320€ zou betalen en daarnaast ook nog de reiskosten apart vergoed. Dit zal onherroepelijk als verkapt salaris worden aangemerkt en dus worden belast. Vergoedingen voor algemene kosten dienen doorgaans te worden onderbouwd met facturen en bonnetjes. 

Pensioen voor europarlementariërs

Om het verhaal helemaal compleet te maken is de pensioenleeftijd 63 jaar. Zij ontvangen 3,5% van het salaris voor elk jaar dat zij gewerkt hebben. Het pensioen is gemaximeerd op maximaal 70% van het ontvangen salaris. Op deze regeling zal ook elke Nederlander jaloers zijn.

Onze conclusie over het inkomen van een europarlementarier

Na het lezen en zien van al deze bedragen is het niet onbegrijpelijk dat de weerstand tegen de Europese Unie groeit. Het heeft er toch alle schijn van dat zij eerst goed voor henzelf zorgen en de rest op de tweede plek komt. Uit dit oogpunt hebben de leraren dan ook volkomen gelijk om meer salaris te eisen. 

De vraag wat verdient een europarlementariër, met alle vaste vergoedingen die per maand worden ontvangen kan dus gerust worden beantwoord met absurd veel. Zij ontvangen netto wat de minister president bruto ontvangt.

Daarnaast hoeft er ook geen openheid te worden verschaft over de uitgaven van europarlementariërs. Dus hoeveel miljoen euro per jaar er wordt verspild, vanuit de bedragen ontvangen die leden van de Europese unie dienen te betalen, is niet duidelijk. 

Dit is een besluit van het europees hof van justitie. In ogenschouw nemende dat er 751 europarlementariërs zijn, praat je al over 150 miljoen euro op jaarbasis. Hier komen de reiskosten, pensionkosten en medische kosten nog eens bovenop. 

Iedereen ontvangt hetzelfde

Ook is het zo dat de salarissen gelijk zijn voor alle leden van het europees parlement. Iemand vanuit Roemenië of Bulgarije krijgt dus naast het riante salaris een onkostenvergoeding van 320 euro voor het bijwonen van een vergadering. Dit staat bijna gelijk aan het gemiddelde maandelijkse inkomen van een inwoner van deze landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *